Slekters gang - Røst historielag og Petra Henriksen-huset

Siste besøk på Røst er i Petra Henriksen-huset fra 1800-tallet. 

Her møter vi Røst Historielag som er i gang med å restaurere huset, og har gjennomført et vindusrestaureringsprosjekt. De snakker om slekters gang på øya, og forteller mer om Petra som har gitt navn til huset.

Mathilde Sprovin fra Fortidsminneforeningen, Anette Ramstad fra Bygg og Bevar og Røst Historielag.

;
;