Frokost, laft og pariserblått - Ingrid på Nordigard Blessom

Matvrakene blir invitert på frokost på gardshotellet Nordigard Blessom. Her har familien Blessom holdt til siden lenge før svartedauden. Vi får nydelig frokost, ser på laftebygg fra 1700-tallet og nerder over en pariserblå dør.

Ingrid snakker om hvordan det er å vokse opp i kulturarv, hvordan interessen for kulturminnevern ble forsterket av en tragisk brann, og hvilke tanker hun gjør seg om livet videre på garden.

Mathilde Sprovin fra Fortidsminneforeningen og Anette Ramstad fra Bygg og Bevar møter Ingrid Blessom på Nordigard Blessom gardshotell. 

;
;