Kulturminner langs Tanaelvas bredd - Elisabeth og Polmak

Siste stopp på veien er i Polmak i Tana kommune. Med Tanaelva som bakteppe tar Elisabeth Erke oss med rundt i bygda og viser oss hus og bygninger som forteller historien om det elvesamiske samfunnet som har levd her i generasjoner.

Elisabeth er museumsleder ved Tana museum, er medlem av Sametinget for Senterpartiet og sitter i Fortidsminneforeningens hovedstyre.

Mathilde Sprovin, Anette Ramstad og Elisabeth Erke

;
;