Kari-Anne og sauene på Røst

For få år siden tok Kari-Anne med seg sauene sine og flyttet til Røst. Med god hjelp fra de få gjenværende bøndene på øya, har hun etablert gårdsbruk med sau, ku, høner, katt og Buster (hunden).

Hva har dyrehold å si for å ivareta det unike kulturlandskapet på Røst? Og hvordan henger det sammen med kulturminnevernet på stedet? Vi besøker Kari-Anne og lærer nye ting om kulturlandskap og livet som bonde i øyriket Røst.

Mathilde Sprovin fra Fortidsminneforeningen, Anette Ramstad fra Bygg og Bevar og Kari-Anne Nilsen. 

;
;