I Schirmers fotspor - fra Borgund til Dovre

Vi tillater oss å nerde litt i denne episoden. Vi følger i arkitekt Herman Major Schirmers fotspor fra Borgund til Dovre og snakker om hans betydning for det moderne kulturminnevernet, hans arbeid på Tegneskolen i Christiania, og besøker steder på veien som var med å forme hans karriere og virke.

Foto: Riksantikvaren

Mathilde Sprovin fra Fortidsminneforeningen og Anette Ramstad fra Bygg og Bevar

;
;