Kulturminner ved veiens ende - Sissel i Hamningberg

Vi kommer til Hamningberg, ytterst på Varangerhalvøya. Der møter vi Sissel som har restaurert flere bygninger på stedet og som fikk øynene opp for kulturminner og gamle hus i kjølvannet av det arbeidet som ble gjort i forbindelse med verdiskapingsprogrammet til Riksantikvaren tidlig på 2000-tallet. 

Kan myndighetenes engasjement påvirke eierne på et sted positivt? Og hvordan har det lille fiskeværet som ble tvangsfraflyttet på 1960-tallet har utviklet seg til et sted der de gamle husene står i fokus.

Mathilde Sprovin fra Fortidsminneforeningen, Anette Ramstad fra Bygg og Bevar og Sissel Holt. 

;
;