Gjenreisningen av en landsdel - Hvorfor er gjenreisningshusene verdifulle?

Når du kjører gjennom de nordligste områdene i landet vårt, er en bygningstype fremtredende. Du ser bygd på bygd med enkle hus som er nesten helt like. 

I 1945 stod store deler av Finnmark i ruiner etter tyskernes brente jords taktikk. I årene etter krigen startet en av de største byggeprosjektene Norge har gjennomført. Tusenvis av mennesker trengte et sted å bo, og staten tok på seg oppgaven med å regulere og planlegge utbyggingen. Men hva er det som gjør disse husene så spennende, og hvorfor er det viktig at de blir tatt vare på?

Mathilde Sprovin fra Fortidsminneforeningen, Anette Ramstad fra Bygg og Bevar og Randi Sjølie 

;
;