Gjenreisningsbrakka på Fuglenes - Evelyn i Hammerfest

Man kan ikke dra til Hammerfest uten å snakke om gjenreisningshistorie. 

Etter tyskerne brant hele byen, kom tidligere beboere hjem til en ruin, og måtte i første omgang bygge provisorisk husly. Gjenreisningsbrakka som i dag står på Fuglenes, var en av de første som ble reist etter krigen. Vi dro innom og møtte Evelyn Johnsen fra Gjenreisningsmuseet for å høre mer om hva som gjør denne brakka spesiell, og hvorfor den representerer en viktig del av etterkrigstidens arkitektur- og kulturhistorie.

Mathilde Sprovin fra Fortidsminneforeningen, Anette Ramstad fra Bygg og Bevar og Evelyn Johnsen fra Gjenreisningsmuseet. 

;
;