1000 årsstedet på Røst - Hennie og Brygga

Første stopp på Røst er 1000 års-stedet Brygga. Vi får høre mer om huset som ble oppført på slutten av 1800-tallet, samt historier om hvem som har bodd her og hvorfor dette var et viktig hus på Røst.

Mathilde Sprovin fra Fortidsminneforeningen og Anette Ramstad fra Bygg og Bevar

;
;