#

Kulturminner i Norge

spor etter mennesker gjennom 10 000 år

Kulturminner i Norge er et unikt oppslagsverk om 44 av de klassiske kulturminnetypene du finner rundt om i hele landet.

Forfattere: Harald Jacobsen, Jørn-R. Follum

Hvert kulturminne presenteres med foto, alder, typer, funksjon, beliggenhet i terrenget og kart over utbredelsen i landet. Dette gjør deg i stand til selv å identifisere forskjellige typer kulturminner i landskapet. Kulturminnene er resultat av 10 000 år med menneskelig aktivitet og har etterlatt seg forskjellige typer spor i landskapet. Det kan være boplasser, gårdsbygninger, veier og kulturminner knyttet til landbruk, jakt, fangst, jernutvinning, tjærebrenning, fløtning, steinbrudd osv. Størst undring og nysgjerrighet vekker kanskje kulturminner knyttet til religiøse aktiviteter som helleristninger, forhistoriske graver, offersteder, labyrinter og steinkors.

Boken er utgitt på Tun Forlag, og kan kjøpes i norske bokhandlere. 

Kulturminner i Norge.jpg