Flytte hus

Det å flytte hus har man gjort til alle tider. "Kanskje er nettopp flyttbare hus en løsning for fremtiden?" Arkitektene i Fragment spør 

;
;