#

Første gang tildelt blikkenslagere

To bedrifter fikk Bygg og Bevarprisen 2020

Aldri før har blikkenslagerfaget blitt tildelt Bygg og Bevarprisen - aldri har den heller blitt delt mellom to bedrifter. I år går endelig prisen til to blikkenslagerbedrifter for arbeidet med kobbertekkingen på Haugesund rådhus.

Den niende vinneren(e) av Bygg og Bevarprisen er kåret! I år går prisen til Haugesund og to blikkenslagerbedrifter! Vi gratulerer Spanne Blikk AS og Blikkenslager Nesse & Karlsen AS med tildelingen for arbeidene med kobbertekkingen på Haugesund rådhus.

Etter norske forhold er dette en svært stor kobbertekking. 1400m2 med kobber har gått med til alt fra rennekroker, renner, tekkefelt og diverse beslag. Det meste er håndlaget - og på taket finnes ingen fugemasse eller skruer! Selve kronen på taket er nok den store kuppelen som igjen er sikret for fremtiden! Apropos fremtiden, blikkenslagere i Haugesund om et par generasjoner kan muligens vente seg noen overraskelser også.

Dette er ekte håndverk, og det vil holde i alle våres levetid, derfor har vi også lagt igjen noen hemmelige beskjeder til de som skal rive dette om kanskje 100 år

Blikkenslager Nesse & Karlsen
Byantikvaren I Haugesund Tekkingen Er Begynt

Kobbertekkingen kommer på plass igjen langs gesimsen. Stillastak gir en effektiv og sikker byggeplass uten avbrudd og byggskader. Foto og bildetekst: Byantikvaren i Haugesund

Haugesund rådhus

Det første inntrykket av Haugesund rådhus er for mange at bygningen er usedvanlig stor, påkostet og kontinental for å tilhøre en kommune med i overkant 45 000 innbyggere. Bygningen er på nærmere 3000 kvadratmeter og har søyler, buer og kuppel på taket. Stilen er nyklassisistisk - men har også noen funksjonalistiske trekk. Det var en periode med store omveltninger fra byggestart  i 1923 til innvielse i 1931. På grunn av den økonomiske krisen etter jobbetiden var det stopp i byggingen mellom 1925 og 1929. Da ble også planene for bygget forenklet noe i retning av en funksjonalistisk stil. Men den kostbare kobbertekkingen på taket ble gjennomført!

Haugesund Rådhus Widerøe Flyveselskaps Flyfoto

Haugesund rådhus nede til høyre i flybildet. Her synes kuppelen og de store takflatene med kobbertekking. Foto: Widerøe Flyveselskaps Flyfoto

Fagjuryen

Juryformann Sjur Mehlum er utdannet tømrer og etnolog. Han har lang erfaring fra kulturminnevernet, både som utførende og som ansatt hos Riksantikvaren. I dag jobber Sjur som seksjonsleder - Tilstand og bygningsvern i Multiconsult.

Jørgen Leegaard er direktør for samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening, har et øye for bedrifter som jobber systematisk med kompetanseutvikling og tar eldre bebyggelse på alvor.

Eli Grøttheim har jobbet med prosjekter på eksisterende bygninger hele sitt yrkesliv. Hun har siden 1970-tallet vært opptatt av at kunnskap om opprinnelige konstruksjoner og materialer må ligge til grunn for de valg som gjøres ved restaurering og ombygging. 

Einar Engen har i mange år vært tilknyttet museumssektoren og bygningsvernet, han har jobbet med en rekke restaureringsprosjekter. Gjennom årene har han opparbeidet seg unik kjennskap til kulturminnevernet over hele landet. 

Kobbertekking på tak har svært lang levetid. Når kobberet legges begynner en patineringsprosess, først blir materialet brunt og etter en tid får det den vakre grønne patinaen. Det er den som beskytter materialet mot videre forvitring.

Etter nærmere hundre år begynte det imidlertid å dukke opp tegn til skader på taket, gesims og andre deler av bygningen. Det er få bedrifter som kan ta på seg et oppdrag av denne størrelsen alene. Derfor valgte Blikkenslager Nesse & Karlsen og Spanne Blikk as å samarbeide om den store jobben. Det ble ikke bare omkring kobbertekkingen - men en totalentreprise for hele prosjektet!

Og vinnerene er...

14.000 kg kobberplater og mange måneder senere ble prosjektet avsluttet i 2020 - i tide til å bli med i kampen om Bygg og Bevarprisen. Som vanlig var det i konkurranse med mange svært dyktige nominerte kandidater innenfor flere fagfelter. For Bygg og Bevarprisens jury ble kvaliteten på arbeidet, bruken av lærlinger sammen med et ønske om å løfte frem en viktig faggruppe for bygningsvernet avgjørende. - Aldri tidligere har en blikkenslagerbedrift vunnet prisen. Nå er vi glade for å hedre to faglig sterke og seriøse bedrifter prisen for 2020 uttaler juryformannen Sjur Mehlum. Juryens begrunnelse for tildelingen er klar: 

Årets vinnere av Bygg og Bevarprisen 2020 er Spanne Blikk AS og Blikkenslager Nesse & Karlsen AS. Bedriftene mottar prisen på bakgrunn av arbeidet med å bytte ut det store kobbertaket på Haugesund Rådhus.  Bedriftene har levert høy faglig kvalitet og gjennom hele prosjektet har det funnet sted kunnskapsoverføring ved bruk av lærlinger. I tillegg har blikkenslagerne hatt en svært god dialog med vernemyndighetene i prosjektet.

Det prisvinnende arbeidet

Ved fjerningen av den gamle kobbertekkingen ble det oppdaget en del større skader i undertaket. Sutaket av tre var angrepet av råte, mens undertaket av armert betong hadde klart seg ganske bra. Verre sto det til med gesims og ikke minst området rundt kuppelen. 

Foto Byantikvaren I Haugesund

Når kobbertekkingen på tårnet ble demontert kom til dels omfattende råteskader frem. Særlig på det flate partiet av taket og nordsiden av kuppelen. Råten var i oversutaket av tre. Under dette ligger et langt kraftigere tak i armert betong. Foto og bildetekst: Byantikvaren i Haugesund

Trearbeidene på taket ble utført av Byggmesterkompaniet AS, ved tømrer Anders Steinnes, som gjorde en strålende jobb. ikke minst på kuppelen. Deretter begynte blikkenslagerne med kobbertekkingen. Underveis er det arbeidet med flotte false og tekkemetoder, samt strekking og krymping av kobberen!  

I løpet av prosjektet har det vært mange i arbeid på taket også lærlinger som fikk anledning til å være med å tilegne seg kunnskap og erfaring de ellers kanskje ikke ville kunne få andre steder. Paal Karlsen fra blikkenslager Nesse & Karlsen kan fortelle at de inviterte andre blikkenslagere, skoler og interesserte til å komme å se på arbeidene. - Jeg tror det var 4-5 klasser fra den videregående skole som kom og besøkte oss på taket sier Karlsen.

Noe Av Verktøyet Som Ble Benyttet Foto Spanne Blikk

Noe av det klassiske blikkenslagerverktøyet som ble benyttet under arbeidet på Haugesund rådhus. Foto: Spanne blikk AS

Så hvem er årets vinnere?

Spanne Blikk AS holder til på fastlands-Karmøy, hvor bedriften ble etablert av Leif Ytreland i 1959. Sønnene Leif Inge og Gunnvald overtok etter hvert bedriften som ble en familievirksomhet frem til 2007 da andre krefter ble sluppet til. I dag har bedriften 9 ansatte, lærling og eget verksted.

Blikkenslager Nesse & Karlsen holder til i Haugesund, hvor bedriften oppsto som en sammenslåing mellom to selskaper i 2011. I dag har bedriften 8 ansatte, lærling og et stort produksjonsverksted.

Det finnes også et tredje selskap og det er Haugesund Blikkenslager Kompani ANS som årets vinnere eier 50 % av hver. Gjennom selskapet påtok de seg ansvaret som totalentreprenører med stort ansvar for flere side- og underentreprenører! Det muliggjorde at to mellomstore blikkenslagerbedrifter kunne ta på seg en jobb som virkelig setter spor etter seg i Haugesunds bygningshistorie  

kuppel nesten ferdig Byantikvaren i haugesund

Restaureringen av kobbertekkingen på tårnet på rådhuset er på oppløpssiden. Dette er en stor og krevende jobb som både har gitt blikkenslager og tømrer noe å bryne seg på. Foto og bildetekst: Byantikvaren i Haugesund