#

Fra Halden til Dalen

Vil du på en litt kortere kjøretur full av innhold. Da er turen mellom Halden og Dalen perfekt. Ta turen fra koselige kystmiljøer, til spennende industrihistorie, stavkirker til herskapelige Dalen hotell i gamle Telemark fylke. Her er det noe for alle, og masse å se på veien! 

Grensebyen Halden oser av historie, både når det kommer til konger og militære hendelser, men også arkitektoniske perler og et av landets mest fotograferte, forlatte hus. Denne Østfold-byen er et herlig utgangspunkt for en liten biltur langs kysten av det tidligere fylket til det som muligens er Norges vakreste hotell i Sveitserstil. 

Valgene langs denne ruta er mange, du kan enten gjøre kort affære og kjøre motorveien rett til endestasjonen eller ta deg god tid og kjør langs de små riksveiene som vil ta deg frem litt saktere. Ta en svipptur nedom Engelsviken mens du er i Fredrikstad og spis den kjente fiskesuppen på bryggen, stopp i Hvitsten og besøk Ramme gård og Edvard Munchs sommerhus. Velg tunnel fra Drøbak eller ferge fra Moss og over til Horten. 

Det er flere avstikkere man kan ta på, men vår rute tar deg blant annet forbi Kongsberg hvor du kan stikke innom en kirke litt utenom det vanlige med nydelig barokk-interiør, Notodden med sin nydelige stavkirke og industrihistorie. Hvis du har litt ekstra tid, ta turen innom Telemarkskanalen eller stopp i Seljord for å titte etter sjømonstre. Uansett, når du ankommer Dalen har du fått en smakebit på Norge fra vill kyst med blankskurte svaberg til romantisk innland med vaiende kornåker og nydelige innsjøer.

God tur!

Kulturminner og opplevelser på veien

Halden Dalen Kart

Fredriksten festning troner over Halden i Østfold. De eldste anleggene stammer fra Hannibalfeiden i 1644-1645. Festningen er nok mest kjent for angrepene fra svenskene. Den svenske oberst Harald Stake rettet i 1658 det første angrep på Halden, og de kamper som da ble innledet, viste at det var nødvendig å befeste byen.

Lensherre, senere oberst og festningskommandant Tønne Huitfeldt, gikk til en systematisk befestning av Halden, og da svenskene 1. jan. 1660 for tredje gang kom tilbake, var betydelige arbeider utført. Umiddelbart etter fredsslutningen ble det bestemt at Haldens befestninger skulle avløses av en permanent festning, som fikk navnet Fredriksten etter kong Fredrik 3.

Hovedverkene står fremdeles den dag i dag og utgjør Bastionene Kongen, Dronningen og Prins Christian og halvbastionene Dragen og Prins Georg. 
Befestningene omkring byen, som i 1665 fikk navnet Fredrikshald, brant for den vesentligste del ved bybrannen i 1667, men da krig atter truet 1674–75, ble palisadene gjenreist og nye anlegg oppført. Etter freden 1679 begynte en ny byggeperiode som varte til 1701. Natten til 4. juli 1716 søkte Karl 12 ved et overraskende angrep å ta byen og festningen. Hans styrke var ca. 1500 mann. Den svenske overmakt ble for stor, og byen var snart i Karl 12's hender. Nordmennene trakk seg inn på Fredriksten, som svenskene forgjeves prøvde å erobre. I november 1718 kom kong Karl igjen og begynte en beleiring av festningen, hvor oberstløytnant Barthold Nicolai Landsberg var kommandant. Angrepet ble rettet mot nordøstfronten, og utefortet Gyldenløve ble stormet etter at det var skutt bresje i muren. Beleiringsarbeidene var nådd frem til ca. 170 m fra hovedfestningen, da kongen om kvelden den 11. desember (gammel tidsregning 30. november), falt for en kule som trolig ble avfyrt fra festningen. Beleiringen ble hevet og svenskene forlot landet.

Hendelsen har vært kilde til en lang rekke konspirasjonsteorier og andre spekulasjoner, men det er fortsatt ikke alminnelig enighet om hvem som skjøt kongen. Kongens dødsfall på Fredriksten festning har fasinert lek og lærd i en årrekke og er myteomspunnet også i vår tid.

Etter 1720 ble det ikke oppført mange nye verker, men de gamle ble utbedret og forsterket. Under krigen 1808–09 unngikk festningen å bli angrepet, men i august 1814 beleiret svenskene den på ny. Uten å være beseiret ble Fredriksten i samsvar med overenskomsten i Moss overlevert til de svenske tropper, som i mars 1815 igjen forlot området. I 1826 herjet en brann både festningen og byen. Enkelte av festningens nåværende bygninger skriver seg derfor fra senere tid. I 1872 ble det bestemt at Fredriksten ikke skulle vedlikeholdes fortifikatorisk.

Tilspissingen av unionsforholdet mellom Norge og Sverige førte til modernisering i årene før 1905. Festningen ble utstyrt med nytt og tidsmessig skyts, bl.a. kanoner i panserkupler. Etter Karlstadforhandlingene i 1905 ble festningen imidlertid igjen nedlagt som krigsfestning og alt moderne skyts fjernet. Anlegget skulle fra da av bare bevares som et krigshistorisk minnesmerke, men festningen har likevel vært benyttet til for eksempel standkvarter for høyere kommandoer og sted for grunnleggende befalsutdannelse. 

En tur til Fredriksten festning er å vandre i norsk histories fotspor. 

Les mer om Fredriksten festning!

Kilde: SNL

Gamlebyen i Fredrikstad er en av Norges mest populære attraksjoner, og er det stedet du virkelig MÅ besøke når du er i området. Gamlebyen er ikke bare godt bevart, den er også spill levende. Butikkene, galleriene og kafeene syder av liv, og gammel historie blir som ny når 1700-tallet møter nåtiden.

Gamlebyen ble grunnlagt i 1567 av Kong Frederik II. Gamlebyen regnes i dag som Nordens best bevarte festnings by.

Byen lå opprinnelig lenger nord i Glomma, nærmere bestemt i Sarpsborg. Da Sarpsborg ble brent ned samme året, i forbindelse med den Nordiske syvårskrig, ble det bestemt at byen skulle bygges opp igjen nærmere Glommas utløp. Kong Frederik mente at det ville bli lettere å forsvare byen, i tillegg til bedre levekår for byens borgere.

På 1600-tallet ble det bestemt å oppgradere og forsterke Gamlebyens voller, under ledelse av den nederlandske generalkvartermester Willem Coucheron. Parallelt med utbredelsen i Fredrikstad, ble det som senere ble kjent som Fredriksten festning i Halden, bygget.

Gamlebyen har kun en gang blitt angrepet, og det skjedde i 1814. Byen og festningen var i dårlig forfatning, og det tok kronprins Carl Bernadotte kun noen timers kamp før byen overga seg.

Telemarkskanalen strekker seg fra kyst til fjell, fra Skien til Dalen, med store variasjoner i landskap og særpreg. 8 spektakulære sluseanlegg løfter båtene 72 meter underveis. Velkommen til denne eventyrlige vannveien med smale elver, imponerende sluseanlegg, innsjøer som ligner på fjorder og gammel industri- og kulturhistorie. 

Du kan velge mellom forskjellige dagsturer eller båtturer med overnatting. Det er de 2 kanalbåtene MS Victoria og MS Henrik Ibsen (MS «Henrik Ibsen» er et veteranskip som opprinnelig er bygget som et dampskip ved Eriksberg Mekaniske Verkstad Gøteborg i 1907 av Styrsö Bolaget) som trafikkerer kanalen mellom Skien og Dalen. MS Telemarken trafikkerer strekningen Norsjø-Ulefoss-Lunde t/r. 

Konvensjonsgården er vanlig betegnelse på den gamle administrasjonsbygningen for Moss Jernverk i Moss. Bygningen ble påbegynt i 1756 av Erik Anker, men ble først ferdigstilt under Jess Anker i 1778. I samtiden var bygningen kjent også for sin fine barokkhave og vannkaskader.

I 1814 var bygningen hovedkvarter for den norske regjeringen under krigen med Sverige og Mossekonvensjonen ble fremforhandlet og undertegnet av nordmennene der, derav navnet Konvensjonsgården. Svenskenes hovedkvarter var i Gamlebyen i Fredrikstad, der kronprins Karl Johan undertegnet på vegne av svenskekongen.

Konvensjonen i Moss (også kalt Mossekonvensjonen) av 15. august 1814 var en våpenhvileavtale mellom den svenske kronprins Karl Johan og den norske regjering. Avtalen ble undertegnet etter en kort krig mellom Norge og Sverige, kjent som Krigen med Sverige 1814. Avtalen ble fra norsk side signert den 14. august i Konvensjonsgården på Moss. Den svenske signeringen ble foretatt den 15. august i Kommandantgården i Gamlebyen i Fredrikstad. Avtalen ble den faktiske fredsavtalen og formet grunnlaget for personalunionen mellom Sverige og Norge. Gjennom Mossekonvensjonen godtok svenskene Norges selvstendighet og Grunnlovens legitimitet. De anerkjente at Kieltraktaten ikke skulle gjøres gjeldende. Dette kom til uttrykk ved at de svenske forhandlerne trakk tilbake sitt første utkast, som kalte Karl XIII «konge av Sverige og Norge», og aksepterte at han bare ble titulert som «konge av Sverige».

Fordi Norge ikke anerkjente Kieltraktaten og Karl XIII som norsk konge, mens Sverige ikke anerkjente Christian Frederik, ble avtalen ikke inngått mellom kongene, men mellom Sveriges kronprins og "den norske regjering ".

Den viktigste bestemmelse i dokumentet var at "prins " Christian Frederik skulle sammenkalle Stortinget til møte i Christiania senest 7. oktober for å tilpasse Grunnloven til bestemmelsene i Mossekonvensjonen. Sveriges konge skulle ved sine kommissærer forhandle med Stortinget og ikke kreve andre forandringer enn de som var nødvendige for de to rikenes forening under én konge. Alle endringer skulle godkjennes av Stortinget.

Kongsberg kirke er den største barokk-kirken i Norge og har et enkelt eksteriør, men et svært rikt rokokko-interiør. Lysekronene ble produsert ved Nøstetangen Glasværk i Hokksund i annen halvdel av 1700-årene og er blant de største, vakreste og rikest utformede armkroner av glass som finnes i Norden. Over lysekronene ruver det majestetiske Glogerorgelet som ble bygget av Gottfried Heinrich Gloger. Hvert år den siste helgen i januar arrangeres det Glogerfestspill i Kongsberg.

Besøk i åpningstiden uten omvisning er gratis. Under denne artiklen finner du informasjon om kirkens åpningstider og booking av omvisning. Gjennom året arrangerer Glogerakademiet konserter og Glogerfestspill i Kongsberg kirke. Har du lyst til å besøke kirken under et arrangement er det gudstjenester de fleste søn- og helligdager kl 11:00 og hverdagsmesse med nattverd onsdager kl 11:30-12:00. Mer informasjon om kirkelige arrangement og konserter finner du i kalenderen vår.

Høyt oppe i kirketårnet kimer storklokken. Den veier 2,5 tonn og er blant de største her i landet. Til 250-årsjubileet i 2011 fikk Kongsberg kirke i tillegg sitt eget klokkespill med 24 klokker. Klokkespillet kan du høre daglig de store kvarterene 09:00, 12:00, 15:00 og 18:00, samt ved spesielle anledninger.

De tre rokokkolysekronene i Kongsberg kirke er blant de største, vakreste og rikest utformede armkroner av glass som finnes i Norden.

Det nyrestaurerte Glogerorgelet i Kongsberg kirke er det største barokkorgelet i Norden. Med sin praktfulle fasade og vakre klang er det blitt en nasjonal kulturskatt. Orgelet ble bygget av Gottfried Heinrich Gloger i 1765, men tatt ut av bruk fra slutten av 1800-tallet. I januar 2001 stod Glogerorgelet ferdig, restaurert tilbake til det opprinnelige barokkorgelet fra 1765. Den tyske orgelbyggeren Jürgen Ahrend hadde klart å gjenskape gamle klangidealer i de restaurerte Glogerpipene, i kombinasjon med nystøpte piper. Slik orgelet klinger i dag, antar vi at det lød i andre halvdel av 1700-tallet. Kilde: Kirken.no

Seljord er vel mest kjent for ormen, Selma, og er du heldig kan du se en krusning i vannet fra utsiktstårnet like utenfor sentrum. Her finnes et av landets beste bruktbutikker, men også en spesiell kirke. Seljord kirke, en langkirke fra 1180bygget i stein og oppført i perioden 1150–1180 i tidlig romansk stil med gammelt og fint inventar, blant annet Norges eldste ettereformatoriske altertavle. Den er trolig malt i Tyskland i 1588. Døpefonten er fra 1600-tallet. Det samme gjelder antakelig kalkmaleriene, mens prekestolen er fra 1832.

På nordsiden av kirken kan man se et ansikt i veggen. Det skal ifølge sagn være Olav den hellige. Et annet sagn sier at kirken ble bygget av en tusse, og da han skulle sette på plass spiret på toppen av kirketårnet, datt han ned og døde. Der han datt ned vokser det ikke gress den dag i dag. 

 

Den lille byen Notodden har mye å by på, tross sin størrelse. Her finner du blant annet Verdensarvsenteret, et museum dedikert til norsk industrihistorie. Verdensarvsenteret har en avdeling i Rjukan og en avdeling i Notodden. De formidler og forvalter de fire hovedkomponentene i Rjukan-Notodden industriarv; Vannkraft, Industri, Bysamfunn og Transportåren. Verdensarvsenteret forteller historien om tidenes viktigste norske oppfinnelse: lysbueovnen og produktet mineralgjødsel. Mineralgjødselproduksjonen var avgjørende for å endre en vanskelig matsituasjon verden over, og forandret Norge fra et fattig bondesamfunn til et moderne velferdssamfunn.

Metoden ble utviklet under ledelse av oppfinneren professor Kristian Birkeland (1867 -1917) og entreprenøren Sam Eyde (1866 -1940). Fremstillingen av «Norgesalpeter» la grunnlaget for å etablere Norsk Hydro i 1905. Det nye gjødselproduktet gjorde det mulig å utvikle to nye bysamfunn; Notodden og Rjukan.

Verdensarvsenteret Rjukan-Notodden industriarv finner du på Vemork på Rjukan, og i samme bygg som Telemarksgalleriet på Notodden. Kilde: nia.no/verdensarvsenteret

I tillegg finner du også Norges største stavkirke, Heddal stavkirke, med sine 20 meter lengde og 26 meter høyde. Den er også den eneste med tre tårn. Kirken er antatt bygd i første halvdel av 1200-tallet og er omtalt i skriftlige kilder fra år 1315. Rester av eldre byggemateriale, påvist ved dendrokronologiske undersøkelser, gjør at man antar at det kan ha vært minst en eldre kirke på stedet. Koret i nåværende kirke kan ha tjent som skip i en eldre bygning.

Overnatting med historie

Gamlebyenhotell

Foto: Dehistoriske.no

Den gamle prestegård' i Voldportgaten 72 i Gamlebyen i Fredrikstad er et usedvanlig hjørnehus bygget i 1835, antagelig for en høker Johan Nils Hansen. Etter byggingen var eierskiftene hyppige inntil Kirsti Wilhelmsen og Engebreth Hansen overtok huset i 1868. Engebreth Hansen døde allerede i 1873, men hans arvinger solgte først eiendommen i 1928, da Johan Graff overtok. Til tross for navnet har huset aldri vært prestegård.

Huset har en svært spesiell utforming. Det har et halvvalmet mansardtak, der hjørnet er brukket og takets fasong følger bruddet. Det som normalt er kortenden har blitt en bred toetasjes hovedfasade mot Voldportgaten. Huset har en enkel senklassisistisk form, med liggende panel og markerte hjørnestolper.

I dag holder Gamlebyen Hotell til her, i det som er Nordens eldste festningsby. De tilbyr 15 små koselige rom og 2 suiter, alle ulikt innredet med hver sin personlige stil. Et perfekt utgangspunkt for å utforske denne historiske perlen av en by.

Kilde: Gamlebyen hotell.

Refsnes

Foto: NHG AS, Wikimedia Commons.

I omkring 250 år har gjestfriheten sittet i høysetet på Refsnes, som helt siden i 1770-årene har vært i sentrum for selskapeligheten i distriktet. Stedets vakre beliggenhet på Jeløys vestside mot Oslofjorden, og det praktfulle utsyn, har nok gjort meget til at Refsnes Gods er blitt vist så stor interesse opp gjennom årene. Særlig har vel landskapet og den særegne vegetasjonen lokket til seg mange, også store kunstnere som Edward Munch, Peder Balke, Hans Gude og mange flere.

David Chrystie var en av byens store forretningsmenn. Han drev en betydelig trelastforretning og annen form for næringsvirksomhet, og ble etter hvert blitt en meget aktet og avholdt mann i Moss. Man vet ikke med sikkerhet hvorledes bebyggelsen så ut på Refsnes den gang Chrystie kjøpte gården. Hovedbygningens byggeår har dels vært nevnt som 1764 og dels som 1767. Den berømte lindeallèen foran huset ble sannsynligvis plantet på Chrysties tid, og det var ham som ga anlegget det parkmessige utseendet.

Hotellet har i dag 61 nydelige rom.

Kilde: Refnes gods

Dalen Hotel Og MS Henrik Ibsen

Foto: De Historiske

Turiststrømmen til Dalen var stor allerede på 1800-tallet på grunn av Telemarkskanalen, men Dalen manglet et luksushotell for de rike og prominente gjestene. Med inspirasjon fra blant annet stavkirker og vikingtiden ble hotellet oppført i 1894. Hotellet ble kjent over hele Europa og det engelske aristokratiet kom hit. Kong Oscar II var gjest her, det var også keiser Wilhelm av Tyskland og kong Leopold II av Belgia. Hit kom også kong Haakon VII og dronning Maud med daværende kronprins Olav.

Under andre verdenskrig tok tyskerne over hotellet, og interiør ble fjernet mens bygningene forfalt. Predikanten Aage Samuelsen hadde tro på framtiden for hotellet. Han kjøpte det, men lyktes ikke med å få reist kapital til restaurering av bygningene. Men han gav hotellet mye oppmerksomhet og PR. På slutten av 1980-tallet ble det satt i gang restaurering og i 1992 åpnet hotellet igjen.

Dalen Hotel’s historie omtaler også den berømte Miss Greenfield, den engelske ladyen som ankom hotellet på slutten av 1800-tallet. Hun fødte angivelig et barn på rom 17, og reiste senere tilbake til England uten å si ifra til noen på hotellet. Døren til rommet var barrikadert, og etter at folket på Dalen hadde brutt opp døren, fant de et dødt barn. Det vites ikke om ladyen drepte sitt barn selv, eller om det var dødfødt, men uansett skulle hun stilles for retten i England. Hun tok sitt eget liv før rettssaken begynte, og vandrer i dag hvileløst omkring på hotellet. Det sies at spesielt menn som sover på dette rommet, merker hennes nærvær, og det bør ikke legges noe oppi vuggen på hennes rom.

I dag er dette eventyrhotellet et av Norges eldste med idyllisk lokasjon med 49 værelser, herav to dragetårnsuiter, to Dalen suiter, et anno 1894 enkeltrom og resten dobbeltrom. 

Kilde: Dalen Hotell

Spisesteder med historie

Curtisen

Curtisen har en unik beliggenhet i hjertet av Norges flotteste festningsverk, en festning med historie mange hundre år tilbake. Svenskekongen Karl XII møtte her sin skjebne i 1718, men i dag går det fredelig for seg på festningen.

Restaurant Curtisen er medlem av Guldkorn, og legger derfor stor vekt på å bruke regionale produkter. 

Curtisen ble startet av Kurt Øraas i 2004, hvor Kurt hadde en matfilosofi som i hovedsak dreide seg om kortreiste råvarer, og kombinasjonen mat og vin. Curtisen har motatt en rekke priser, blant annet Halden Kulturpris og Årets Bondelagskokk. 

Munch

I første etasje på Refsnes gods hovedbygning ligger Restaurant Munch idyllisk til. En klassisk restaurant i duse farger prydet med åtte verk av Edvard Munch. Med disse bildene ønsker de å fremheve en av Norges aller mest fremtredende billedkunstnere, og det faktum at Munch bodde på Jeløy 1913-1916. Se spesielt på portrettet av «Mossepiken», Ingeborg Kaurin, som var Munchs husholderske denne perioden. Deler av serviset er prydet med foto av akvarellen «I blå kjole», som henger i et av restaurantens hjørner. Husk også å ta en titt i garderoben på Andy Warhols «After Munch» med 3 av Munchs ikoniske motiv, «Damen med brosje», «Madonna» og «Selvportrett med knokkelarm».

Mens du sitter der og nyter et bedre måltid mens den velstelte hagen åpenbarer seg utenfor store vinduer. Og fra innbygget glassveranda kan du nyte solnedgangen over Oslofjorden, mens du nipper til et deilig glass vin fra vinkjelleren som huser flere tusen flasker edle dråper, omsorgsfullt samlet over flere år. 

Stasjonen

Notodden vil være et naturlig stopp på veien, enten om du er interessert i industrihistorie eller stavkirker. Sørg for at du stopper på det som er byens første jernbanestasjon. Den ble tegnet av Thorvald Astrup og sto ferdig i 1909. Bygningen var endestasjon for Tinnosbanen og industrisporet til Rjukan-kaien ved Heddalsvatnet. All trafikk til og fra verdensarven Rjukan-Notodden hadde sitt utgangspunkt og endepunkt her. Veien videre ut i verden gikk i Telemarkskanalens østløp. De første to årene var banen i bruk med damplokomotiv, og siden fikk vi Norges første normalsporede bane med elektriske lokomotiv. Stasjonen var i bruk fram til 1919, da selskapet Tinnos- og Porsgrunnbanen AS ble etablert og vi ble knyttet til det nasjonale jernbanenettet. Nå til dags kan du nyte en deilig afternoon tea i historiske omgivelser.