Perioden 1867-1889

Befolkningsvekst og skolevekst

Perioden 1867-1889 kjennetegnes i første rekke ved at befolkningen i Christiania økte dramatisk. I tidsrommet 1855-1900 ble befolkningen i byen syvdoblet. I tillegg til tilflytting til byen ble bygrensene også i flere omganger utvidet. I 1878 ble Kristiania igjen utvidet og skolekretsene; Balkeløken, Dælenengen, Kampen, Kverner, Rodeløkken og Bjølsen, og Frogner ble innlemmet. Mange av disse hadde skoler i leide lokaler, mens andre holdt til i egne skolebygg, deriblant Frogner, Rodeløkken og Bjølsen. 

;
;