Karstugu, Fokstugu på Dovre, Oppland fylke

Drengestue i Pilegrimsleden

Karstugu, eller ei drengestue, er en del av bygningsmiljøet Fokstugu Fjellstue. Karstugua sto til forfall i flere år, men i forbindelse med Verdiskapingsprogrammets satsing på Pilegrimsleden, ble bygningen satt i stand.

Les mer om dette temaet

;
;