#

Hus på vei, hus i veien

Bygninger, ombruk og sirkulærøkonomi

Ombruk av bygninger er ikke et nytt fenomen, men grunnlaget for ombruk har endret seg gjennom tidene. Fra gammelt av har det vært tradisjon i Skandinavia for å ta med seg huset når man flyttet, sette flere mindre bygninger sammen eller rett og slett dele opp bygninger i et arveoppgjør. I dag ser vi mer på klimagassregnskap og økonomi. 

Multiconsult Norge AS er sammen med Link Arkitektur engasjert av Nye Veier AS for å gjennomføre et mulighetsstudie knyttet til ombruk av hus som innløses i forbindelse med store samferdselsutbygginger. Teksten under er et utdrag fra mulighetsstudien. Hele studien kan du lese her! 

Hvorfor ombruk?

Produksjon av byggevarer krever mye energi og ressurser. Siden 2. verdenskrig har vi bygd og revet bygninger som om verden var en utømmelig kilde til nye materialer. Det viser seg nå at ressurser til byggematerialer er i ferd med å bli kraftig begrenset. Kina alene produserte mer betong i perioden 2011-2013 enn USA gjorde i løpet av de hundre årene fra 1900 til 2000 (Smil 2013).

I Europa er selv sand til støping av betong blitt en begrenset ressurs, og andre steder i verden opererer «sand-pirater» med å stjele sand nattestid og selge det på svartebørsen. Med en forventet vekst i verdens befolkning fra dagens 7 milliarder til 15 milliarder i 2100, og en forventet gjennomsnittlig økning i levestandard til et nivå vi i Norge hadde på 1950-tallet, vil byggevare- ressurser bli enda mer ettertraktet, og prisene forventes å øke.

Flytting av bolighus Vardo

Et bolighus i Vardø flyttes på 1960-tallet; tomten skulle benyttes til ny yrkesskole i byen, og tømmerhuset ble flyttet til en ledig tomt i nærheten. Foto: Trygve Karlsen/Vardø museum.

Energiforbruk og annen ressursinnsats fører til utslipp av store mengder CO2 og andre forurensninger. Betongproduksjon fører til store CO2-utslipp, og mange andre byggevarer har også mye innebygd energi, dvs. at det har gått med mye energi til produksjon av varene. Glass er smeltet sand, og inneholder mye energi. Glass bør derfor ombrukes, eller gjenvinnes til nytt glass, og ikke havne på deponi. Plass-støpt betong er vanskelig å utnytte, og ender ofte opp som fyllmasse. Da er all energien som gikk med til å produsere sementen gått tapt, og man utnytter kun betongen som aggregat.

Mange byggevarer, som f.eks. vinduer, er sterkt bearbeidede varer. Jo lenger man kan bruke et vindu, desto lavere blir utslippet pr år. Byggevarer med mye innebygd energi er derfor viktigere å ombruke enn materialer med lite innebygd energi.

Hus På Vei Rapport
Fig 6

Ombruk er gammel tradisjon i Norge. Her har en utrangert båt fått nytt liv som skjå i Krampenes, Varanger. Foto: Multiconsult.

Fig 21

Flytting av hytte med peis og pipe intakt. Foto: Bergheim transport.

;
;