Mannskapsbrakker ved Gamle Horten gård i Vestfold. Foto: Kulturminnefondet

Gamle Horten gård

Mannskapsbrakkeri Vestfold

Bygningen som er satt i stand var en del av gamle Horten gård, og ble opprinnelig brukt som uthus. I 1819 ble gården og dens grunn kjøpt opp av staten, fordi det her skulle anlegges ny hovedstasjon for Marinen – det anlegget som i 1855 fikk navnet Karljohansvern. Siden da ble bygget brukt som kaserne og befalsforlegning. 

Opprinnelig bruk: Uthus og befalsforlegning

Bruk ved søknadstidspunkt: Ikke i bruk på grunn av manglende brannsikring

Om istandsetting: Utvendig vedlikehold i form av skraping og maling av kledning, og montering av brannsikring

Ny bruk: Overnatting i forbindelse med utleie

Kledningen ble skrapet ren for løs og avskallende maling, rengjort, grunnet og malt med linoljemaling. Innvendig ble det montert et vanntåkeanlegg etter dispensasjon fra Riksantikvaren. Dispensasjonen ble gitt med vilkår om at det ble foretatt minst mulig fysiske inngrep i bygningsmassen. 

Før restaurering av fasaden. Foto: Kulturminnefondet
Før restaurering av fasaden. Foto: Kulturminnefondet
Mannskapsbrakker ved Gamle Horten gård i Vestfold. Foto: Kulturminnefondet
Mannskapsbrakker ved Gamle Horten gård i Vestfold. Foto: Kulturminnefondet

Eier: Gamle Horten Gård Eiendom AS

Kulturmiljø: Fredet militæranlegg/forlegningsleir

Tilsagn inntil: 625 000

;
;