#

Fargeveilederen for Oslo er klar!

Visste du at Oslo har en egen fargeveileder? Den skal inspirere innbyggerne til å velge farger med utgangspunkt i områder og byens historie.

Oslos bydeler og områder har forskjellige materialer og farger. Kanskje har du syklet forbi det rosa murhuset ved Uranienborg, gått forbi de mange gule trehusene på Kampen eller giftet deg under en av byens irrgrønne kirkespir? Nå har Plan- og bygningsetaten laget en fargeveileder som skal inspirere til samtaler om farger og bevisste fargevalg.

– Vi ønsker at flere forstår betydningen av samspillet mellom farge og materialer. Dette er Nordens, og kanskje Europas, mest fyldige fargeveileder. Det finnes ikke noe som ligner dette omfanget, sier Leif Volmar Lindberg, Plan- og bygningsetaten.

Dette er Nordens, og kanskje Europas, mest fyldige fargeveileder.

Leif Volmar Lindberg, Plan- og bygningsetaten

Fargeidentitet og fargeglede øker trivsel

Oslos nye fargeveileder er en guide som viser hvordan vi kan bruke farger for å nå arkitekturpolitikkens mål om at Oslo skal være en ledende by for nyskapende, mangfoldig og vakker arkitektur.

– Farger er spesielt viktig for å videreføre eller skape en stedsidentitet, for å fremheve arkitektonisk egenart, variasjon og historiske kvaliteter, og for trivsel og atmosfære i våre felles byrom. De er viktige for å beholde en by det skal være godt å leve i, for alle, forteller Lindberg.

– Vi vil gjerne vise frem mangfoldet i fargepaletten. Vi ønsker at folk skal ta mer bevisste valg for egne nabolag og skape identitet i arkitekturen, tilføyer arkitekturhistoriker Thea Katharina Rynning.

Holtet Hageby2.Pbe

Holtet Hageby. Bilde: Oslo Kommune

15 områder – 15 fargepaletter

Veilederen kan brukes av arkitekter, planleggere, huseiere, offentlig og private utbyggere, borettslag og sameier. Og kanskje vil noen entusiaster kose seg med å se hvordan palettene skifter gjennom byen?

I forkant av arbeidet gjorde Plan- og bygningsetaten en grundig registreringsjobb ved å kartlegge 15 steder og områder i byen. Slik fant de for eksempel ut at bydel Sagene har en veldig variert gatepalett. Nå råder fargeveilederen om å bruke aktive farger på hjørnebygningene gjennom Arendalsgata for å skaffe en helhetlig rytme og bedre balanse.

Skullerud ble også kartlagt. Da området ble bygget ut på midten av 1960-tallet, ble det skapt en lokal fargepalett med brune jordfarger i møte med tradisjonsfarger som rødt og gråblått. Den opprinnelige fargeplanen følges ikke lenger, og det er ikke laget noen ny. Likevel fremstår området som helhetlig, heter det i veilederen.

På Frogner dominerer klassiske bygårder og villaer fra slutten av 1800-tallet, ofte med rik fasadeornamentikk og dempede pastellfarger. Her avdekket kartleggingen at ornamenteringen ofte har farger og valører tett opp mot fasadefargen, noe som gir et mykt og sobert preg.

Kartleggingen finner du i kapittel 5 i Fargeveilederen.

Tåsen (Den Grønne)

Eksempel på lokal palett fra Tåsen. Foto: Oslo Kommune

Forside Veileder
;
;