#

Barokkteater reddet, ga Bygg og Bevarpris

I 2017 fikk Bygg og Bevarprisens jury mange gode forslag på bordet, men det var til sist Malermester Studsrud AS som mottok prisen på 50 000,-.  Bedriften fikk prisen på bakgrunn av de innvendige arbeidene på Fredrikshalds teater – Norges eneste bevarte barokke teater med original scene og kulisser.

Historien om Malermester Studsrud AS begynner i 1875, i bygda Ørje i Østfold. Da startet Petter Thorsen Volen som maler, en geskjeft som nå er drevet gjennom fem generasjoner. I dag drives bedriften av malermestrene Bjørn og Roger Studsrud sammen med faren Asbjørn. Bedriften er allsidig. De er kjent for sine arbeider med antikvarisk restaurering, men malermestrene påtar seg også mer ordinære malerarbeider. De siste årene har de arbeidet på flere kirker i Østfold.

Bedriften har i dag 13 ansatte, samt én innleid. Hovedsakelig arbeider de i Østfold, men tar også oppdrag i Oslo og omegn. I tillegg har bedriften opprettet en butikk – Historisk maling.

- Vi så at det var et behov for produkter innenfor restaureringsarbeidet. Etter å ha prøvd mange typer av linoljemaling, landet vi på en svensk produsent, som kunne tilby oss det vi var ute etter. Vi startet derfor import av Engwall O Claessons linoljemaling. Etterhvert var det flere produkter det var forespørsel etter, derfor fant vi ut at vi kunne starte Historisk maling AS. Vi har nå eget lager og mulighet for brekk av maling i våre lokaler på Ørje. Vi sender til forhandlere i hele landet, forteller Bjørn Studsrud.

1taket Foto Studsrud as.JPG

Det vakre taket i teatersalen etter istandsettingen. Foto: Malermester Studsrud as

Bygg og bevarprisen har gitt store muligheter

Vinnerne av Bygg og Bevarprisen får en sjekk på 50.000 kroner og de skal gå til kompetanseutvikling i bedriften. Malermester Studsrud har øremerket prispengene til opplæring og aktivitet for de ansatte slik at de kan spre og vedlikeholde kunnskap om tradisjonelle teknikker innad i firmaet. I oktober vil alle de 13 ansatte blant annet delta på Mal-proffmessen.

- Å vinne en slik pris har betydd mye for oss i Malermester Studsrud AS. Vi fikk stor oppmerksomhet og anerkjennelse rundt prisen, sier Bjørn Studsrud som nå er i godt selskap med tidligere prisvinnere som maler Ole Andreas Klaveness, murer Terje Berner, tømrerne i Stokk og stein og HøieUland, samt Møbelverkstedet restaurering.

gutta foto Studsrud.JPG

Bedrifter er opptatt av å involvere alle ansatte i arbeidene for spre kunnskap og kompetanse. Foto: Malermester Studsrud as

Fremtiden er spennende for Malermester Studsrud

Malermester Studsrud AS har flere store rehabiliteringsoppdrag gående og merker godt at det er velvilje til å rehabilitere. Det er også velvilje politisk, ved at det bevilges støtte til flere prosjekter, forteller Bjørn Studsrud. Det er også en økende interesse og etterspørsel etter linoljeprodukter, og produkter for antikvarisk restaurering forteller han.

Fremtiden er spennende for Malermester Studsrud AS, og alle i bedriften jobber hardt for å bevare den kvalitet og det håndverk som har vært varemerke i over 135 år! "Vi får stadig nye ideer om utviklingsmuligheter. Noen lar seg gjennomføre andre blir bare på idestadiet".

I likhet med mange andre håndverksfag har også malerfaget hatt utfordringer med rekruttering. Bedriften har også opplevd at det kan være vanskelig å få tak i lærlinger og ansatte med kompetanse. I de siste årene ser det likevel ut til at trenden har snudd og interessen for fagfeltet er økende. Studsrud forteller at behovet er stort, og med en økning i søkertallet til malerfaget har han tro på dette vil snu.

 

;
;