Kurs

Snekkarkurs for ferskingar

Startdato
01.07.2024
Sluttdato
07.07.2024
Sted
Rauland
Beskrivelse
Vi tilbyr snekkarkurs for ferskingar. Deltagarna på kursen får göra ett eller flera föremål. Vilka föremål det blir är utifrån deltagarnas önskemål och tidigare erfarenhet. Det kan vara en pall, ett lite skåp, en hylla, ett skrin, lådor. ett tråg, egen verktygslåda.
Innhald:
Kanske du saknar just den lille hyllan eller något i ditt hem. Då kan du bygga den på kursen och få all hjälp och kunskap som behövs. Det blir genomgång av tekniker och material under hela kursen efterhand som det passar in i arbetet. Deltagarna får mycket gärna komma med idéer eller förslag på vad de vill göra och tillsammans med kursledaren hittar vi ett eller flera föremål som man hinner med på kursen.

Läraren har med många verktyg som deltagarna kan prova och använda. Arbetet som sker under veckan växlar mellan genomgång och hjälp av läraren och eget arbetet. Svårighetsgraden blir helt anpassad till deltagaren och det blir något att sträcka sig efter för alla. Deltagarna lär sig de teknikerna som är aktuella på det de bygger. Men de får också inblick i andra tekniker genom genomgång av andra deltagares tekniker.

Tekniker man t.ex. kan lära sig på kursen:
• Sätta upp kaplistor och ta ut material.
• Zinkning
• tappning
• borra vinklade hål
• hyvling
• profilhyvling
• sågning
• mätteknik
• limning
• böjning av trä
• egenskaper till olika träslag
• slipning av trä
• ta hänsyn till fukt i trävirke och att utnyttja effekter av varierande fuktighet.
• tredimensionell formning med yxa, kniv, skölpar, bandkniv, spånhyvel
Kursmateriell:
Materialkostnad varierar beroende på vilka och hur mycket material som behövs. Från 200 till 2.000 kr. Deltagarna får veta exakt pris före man startar med arbetet.

Tag med arbetskläder som det går bra att blir dammiga, lätt smutsiga. Om du har snickarverktyg, så som hyvlar och stämjärn, kan du ta med det så får du hjälp att slipa och sätta verktyget i ordning.

Kursläraren har med verktygslådor till kursdeltagarna med med bland annat hyvlar, stämjärn, mätverktyg, sågar som deltagarna använder, specialverktyg och elverktyg används av alla gemensamt. Verktygsanvändingskostnad är 500 kr per deltagare och betalas till kurslärare.


Vi gjer merksam på:
Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål. Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.
Pris
7800,-
Arrangør
Raulandsakademiet
Kursholder
Ola Svensson
Adresse
Akademiet, 3864 Rauland