Seminar

Seminar om bevaring og tilbygg

Startdato
23.04.2024
Varighet
09:00-15:00
Sted
Strømmen
Beskrivelse

Seminaret vil gi en grunnleggende introduksjon til lokal stilhistorie, myndighetsrollen og vernefilosofien som underbygger skjønnsmessige vurderinger hos saksbehandlere. Seminaret har som mål å gjøre prosjekterende bedre rustet til å ta valg i møte med eldre bygg og få større forståelse for verneverdier og forvaltningen.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforening NAL 

Program

09:00 - 09:15 Velkommen ved Akershus bygningsvernsenter og NAL

09:15 - 10:00 Arkitektur og stilhistorie i Akershus - hjelp hva har jeg? ved Vegard Røhme, Akershus bygningsvernsenter

Pause

10:15 - 11:00 Myndigheter og lover - hvordan fungerer kulturminneforvaltningen? ved Camilla Plocinski Nilsen, Akershus fylkeskommune

Pause

11:15 - 12:00 Vernefilosofi - fra Venezia Chartreret til Riksantikvarens bystrategi - holdninger og holdningsendring ved Vidar Trædal, Byantikvaren i Oslo

12:00 - 12: 30 Lunsj - det serveres en enkel lunsj (gi beskjed om allergier til christel.grondahl@mia.no)

12:30 - 13:15  Skjønnsmessig vurdering  – beslutningsprosesser og saksbehandling ved Camilla Plocinski Nilsen

Pause

13:30 - 14:30 Eksempler og diskusjon - fortolkning av rammeverk og prinsipper - alle

14:30 - 15:00 Oppsummering og avslutning ved Ona Flindall, Akershus bygningsvernsenter

Pris
500,-
Arrangør
Akershus Bygningsvernsenter
Adresse
Strømsveien 74, 2010 Strømmen