Seminar

Løfte håndverket -vårseminar 2024

Startdato
07.05.2024
Sluttdato
07.05.2024
Varighet
10.00 - 16.30
Sted
Maihaugsalen, Maihaugen Lillehammer
Beskrivelse

En rekke tradisjonshåndverk er sårbare og har behov for vern. Vern i utvidet forstand er viktig for levende kulturarv, slik som tradisjonshåndverk, noe som blant annet kommer fram i tittelen til Unescos konvensjon for vern av den immaterielle kulturarven av 2003.

Som verneverdige tradisjonshåndverk regnes fag som har få utøvere og som ivaretar tradisjonelle håndverkskunnskaper. Myndighetene har slått fast at det er viktig å videreføre gamle håndverksfag både ut fra næringspolitiske og kulturelle begrunnelser. Innen tradisjonshåndverket er det også en rekke verneverdige og sårbare teknikker, noe som blant annet har vært sentralt for Norsk håndverksinstitutt sitt arbeid og Norges Husflidslag sitt arbeid med rødlista for tradisjonelle håndverksteknikker. 

Behovet for målrettede tiltak for verneverdige fag og teknikker er stort. 


Hvilke vernetiltak virker og hvilke virker ikke? Hvilke nye tiltak er det behov for? 
Vi inviterer utøvende håndverkere til å presentere konkrete eksempler fra deres egen arbeidshverdag og diskuterer mulige konkrete tiltak. Vi legger opp til en bred felles diskusjon om hva som bør løftes i fellesskap.

Pris
Gratis
Arrangør
Norsk håndverksinstitutt
Lenke
Adresse
Maihaugvegen 1, 2609 Lillehammer