Kurs
Foto: Per-Willy Færgestad

Kursrekke for håndverkere i Buskerud

Startdato
16.09.2024
Sluttdato
04.06.2025
Sted
Buskerud
Beskrivelse

Om kursrekka

Kursrekka i tradisjonshåndverk består av åtte tredagerssamlinger fra september 2024 til juni 2025. Kursdeltakerne skal gjennomføre totalt ca. 180 timer, der hovedvekten er lagt på praktiske øvelser med tradisjonelt verktøy.

Kursrekka har som mål å gi etablerte håndverkere en innføring i tradisjonshåndverk og praktisk bygningsvern. Deltakerne lærer blant annet om virkeskvalitet, lafteteknikk, tørrmuring og overflatebehandling. I tillegg får deltakerne praktisk erfaring med restaureringsarbeid og istandsetting etter antikvariske prinsipper.

Kursrekka gjennomføres i samarbeid med Ringerikes museum og Lier bygdetun. Det er plass til 10 deltakere - utøvende håndverkere i Buskerud vil bli prioritert. Det er ingen kursavgift (med unntak av egenandel for kursmateriell på høvelsamling). Alle samlinger avholdes onsdag-fredag kl. 0800-1600.

 

Program (vi tar forbehold om endringer)

16.-18. september: Lafting

Innføring i lafting og restaureringslafting. Veiledere: Audun Eken og Ivar Jørstad.

Sted: Lier bygdetun

21.-23. oktober: Bygning-/tilstandsanalyse

Innføring i tilstandsanalyse og fotodokumentasjon. Byggeskikkvandring.

Sted: Ringerikes museum

18.-20. november: Høvling og høvelmaking

Innføring i høvelmaking og høvling. Vi lager egne høvler og høvler kopier av listverk og panel til bruk i restaureringsarbeid. Veileder: Jarle Hugstmyr

Sted: ikke avklart

20.-22. januar: Bygningsvern, bygningsfysikk og bygningsbiologi

Bygningsfysikk og bygningsbiologi, tilskuddsordninger, byggeskikk og teknologi, antikvariske retningslinjer, ulike former for vern, hva er lov og hvem bestemmer hva, forts. tilstandsanalyse.

Sted: Ringerikes museum

17.-19. februar: Restaurering av vinduer

Historisk gjennomgang, tilstandsvurdering, glassarbeid, kitting, trereparasjoner og overflatebehandling. Veileder: Casper Juul Berthelsen

Sted: Lier bygdetun

10.-12. mars: Materialkvalitet

Lese trær på rot og vurdering av egna trevirke til restaureringsoppdrag. Veiledere: John Wennberg og Ivar Jørstad

Sted: Ringerikes museum/Nakkerud

28.-30. april: Maling

Tilstandsvurdering, vurdere/bestemme malte flater, grunnarbeider, laging og bruk av komposisjons- og linoljemaling. Veileder: Cecilie Ski Breen

Sted: Ringerikes museum

2.-4. juni: Tørrmuring

Innføring i tørrmurte konstruksjoner og reparasjon/restaurering av eldre grunnmurer, trapper og forstøtningsmurer, valg av stein. Veileder: Johan B.  Andersen

Sted: Lier bygdetun

Telefon
97 67 29 78
Pris
Det er ingen kursavgift (med unntak av egenandel for kursmateriell på høvelsamling).
Arrangør
Buskerud Bygningsvernsenter
Mer informasjon