Kurs i vindusrestaurering for håndverkere i Vestfold

Startdato
15.03.2024
Sluttdato
16.03.2024
Sted
Holmestrand
Beskrivelse
Vestfold bygningsverntjeneste arrangerer i samarbeid med Fortidsminneforeningen kurs i vindusrestaurering 15.-16. mars. Målgruppen for dette kurset er håndverkere fra Vestfold og skal gi deltagerne grunnleggende forståelse av oppbygging, funksjon og vedlikehold av gamle vinduer.

Kurset gjennomføres i Holmestrand. Er du håndverker, bosatt i Vestfold, tilbyr vi nå en mulighet til å få faglig påfyll, møte andre håndverkere i området og lære mer om hvordan man gjennom istandsetting av gamle vinduer kan bidra til mer bærekraftig istandsetting.

Vestfold bygningsverntjeneste er en satsing finansiert av Vestfold fylkeskommune. Ordningen driftes av Fortidsminneforeningen og skal bistå eiere av verneverdige hus og øke fokuset på tradisjonshåndverk og bygningsvern for håndverkere i regionen.

 

Kursinnhold:

Kurset skal gi grunnleggende forståelse av oppbygging, funksjon og vedlikehold av gamle vinduer. Følgende temaer vil bli gjennomgått:

- kort om vinduets historie, hvorfor restaurere

- introduksjon til verktøy og utstyr

- sikker utførelse

- korrekt merking av glass/vindu/hengsler

- demontering av vinduer på huset

- demonstrere å fjerne kitt, ta ut glass, rense og skrape

- hvordan fjerne rust

- pusse, olje og klargjøre for å montere glass

- kort om grunn- og overflatebehandling

- demonstrasjon av tradisjonell linoljebrenning av metall

- montere metall

- glasskjæring

- montere glass, legge på nytt kitt

- maleteknikk

Påmeldingsfrist
19.02.2024
Adresse
Holtungveien 26, 3083 Holmestrand