Kurs

Hvordan sette i stand og ta vare på et gammelt hus?

Startdato
15.05.2024
Sluttdato
15.05.2024
Varighet
kl.19.00
Sted
Dokka
Beskrivelse

Vi har spurt Lars Stålegård og Ole Tian Jarlvang til å komme med sine beste tips til hvordan vi best kan ta hånd om våre verdifulle gamle hus, hvordan vi kan utbedre og forebygge skader, gjennomføre ENØK-tiltak og andre oppgraderinger uten å ødelegge husets karakter. Disse karene har begge lang fartstid innenfor bygningsvernet og arbeider nå som bygningsvernrådgivere ved henholdsvis Randsfjordmuseet og Mjøsmuseet.

 

Lars Stålegård

Fra Gøteborg, har bodd over 30 år i Norge.  Utdannet ingeniør i maskinkonstruksjon i Sverige, og har fagbrev som tradisjonsbåtbygger i Norge.  Startet og drev firmaet Kulturhåndverkerne i 16 år, med fokus på restaurering av bygningsdeler som vinduer og dører. Bygningsvernrådgiver ved Randsfjordmuseet siden 2016, og ansvarlig for museets bygningssamling, samt fagleder for museets håndverkere.

Lars har kalt sitt foredrag «Se om ditt hus».

 

Ole Tian Jarlevang

Tømrer, har arbeidet som restaurerings-håndverker siden 2000, bl.a. i Toten Bygg og Anlegg, byggmester siden 2012.  Bygningsvernrådgiver ved Mjøsmuseet siden 2020.

Notorisk verktøysamler, småbruker med gode forpakteravtaler, bruksrett i Toten bygdeallmenning og hytte på åsen med tilhørende granskau med noenlunde tettvokst virke.

Ole Tian vil gjennom et utvalg eksempler ta oss med inn i det gamle husets mulighetsrom.

 

                                                   

 

 

Pris
150, som inkluderer kaffe/ te med noe godt attåt.
Arrangør
Forum for Bygningsvern og Tradisjonshåndverk
Adresse
Moskauglinna 22, Dokka