Dendroøkolog Andreas Kirchhefer. Foto: Christel Wigen Grøndahl, Bygg og Bevar

Bli bachelor innen bygningsvern

Er du interessert i tradisjonelt håndverk og vil arbeide med tradisjonelle metoder og redskap? Dette er studiet for deg som har stor interesse for å ta vare på bygningsarven, og for å bruke tradisjonelle materialer og bearbeidingsteknikker.

 

Opptak

Det er opptak hvert tredje år. Neste opptak er høst 2022.

For å søke studieplass må du registrere en søknad på samordna opptak innen 15. april. For søkere med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.

Opptakskrav er generell studiekompetanse og relevant fagbrev.

Forrige opptak var høsten 2018. Opptaksrammen for dette studieprogrammet var 16 plasser og alle søkere med generell studiekompetanse og relevant fagbrev fikk studieplass. 

Studiets oppbygning

Du får undervisning i fagene: Material og tradisjonell bearbeiding, tømring,tradisjonsfaglig utøving, dokumentasjon og oppmåling, bygningshistorie, byggeprosess og forvaltning i bygningsvernet, tradisjonelle stavkonstruksjoner, vernefilosofi, tradisjonshåndverk, bygningsvern, innovasjon og entreprenørskap og tverrfaglig utøving.

På våren i fjerde studieår gjennomfører du din bacheloroppgave.

 

Nett- og samlingsbasert undervisning

Undervisningen legger vekt på aktiv bruk av internett, bl.a. i forbindelse med veiledning og innlevering av obligatoriske oppgaver. Det blir lagt opp til 6-9 samlingsuker ved NTNU per år.

Foto: Roald Renmælmo
Foto: Roald Renmælmo

Jobbmuligheter

Det er opptak hvert tredje år. Neste opptak er høst 2022.

For å søke studieplass må du registrere en søknad på samordna opptak innen 15. april. For søkere med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.

Opptakskrav er generell studiekompetanse og relevant fagbrev.

Forrige opptak var høsten 2018. Opptaksrammen for dette studieprogrammet var 16 plasser og alle søkere med generell studiekompetanse og relevant fagbrev fikk studieplass. 

 

Studieveiledning

Fagansvarlig Per Berntsen
Telefon: 73 55 95 32, e-post: 

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@ad.ntnu.no

 

Les mer på NTNU sine sider

Fakta

 

Gradsnavn: Bachelor i
Tradisjonelt bygghåndverk
og teknisk bygningsvern
Studieprogramkode:FTTRADBYGG
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194200
Undervisningsform: Deltid

Fakultet for arkitektur og design

Institutt for arkitektur og teknologi

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april 2022. For søkere med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.

Informasjonens gyldighet:Studieåret 2018-2019.