BNL MD

Verdien av bygningsvern

En film om hvordan man jobber med bygningsvern i Agder

Filmen er laget som en del av Interreg prosjektet HERICOAST, som har som mål å styrke forvaltningen av kulturlandskaper i kystsonen. Prosjektet er et samarbeid mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommune og flere regioner og institusjoner i Europa.

Publisert av: Lindesnes fyrmuseum

;
;