BNL MD

Veggtiler - tradisjonelt bygghandverk

I filmen er det med noen klipp som viser Haltdalen stavkirke og veggtilene der. Videre er det noen mobiltelefonopptak av tømmerhogst, kløyving av emne til tiler og tilhogging av emner.

Stavkirkene har nok hatt mest fokus på stavene som er med i navnet, men veggtilene, de stående bordene mellom stavene er nok enda mer typisk for disse kirkene. Tilene er utforma på litt ulike måter i ulike kirker og det mest vanlige er at de er felt sammen med not og fjær slik som pløyde golvbord. Not i eine sida av tila og fjær i den andre sida. I Haltdalen stavkirke som er den eneste bevarte stavkirka i Trøndelag er det slik at de fleste tilene har enten fjær på begge sider eller not på begge sider og så har er dei plassert annahver i veggen.

I filmen er det med noen klipp som viser Haltdalen stavkirke og veggtilene der. Videre er det noen mobiltelefonopptak av tømmerhogst, kløyving av emne til tiler og tilhogging av emner. Etter det viser vi arbeidsmåten som Hans Marumsrud lærte bort når han var med som veileder i forbindelse med bacheloroppgaven om veggtiler. Filmen er et supplement til en skriftlig oppgave og en praktisk presentasjon av arbeidet som er gjort.

Publisert: 24.05.2019

Publisert av: Roald Renmaelmo

 

;
;