BNL MD

Trelister og profiler

Filmen viser fremstilling av profilert listverk, både ved hjelp av håndverktøy, samt maskiner

 

 

 

 

 

Tre er blant verdens eldste byggematerialer - både som konstruksjonstømmer og til finere bygningsdetaljer. I Norden er gran og furu de vanligste treslagene å bruke i bygninger, selv om bruken av andre treslag også forekommer. Furu er tresorten som oftest brukes til profilerte lister, paneler, gulv, dører, vinduer etc. Furu er lett å bearbeide både masdkinelt og med håndverktøy. Filmen viser fremstilling av profilerte paneler etter begge metoder.

Publisert: 24 april 2018

Publisert av: Byggefilm.dk 

;
;