BNL MD

Trekking av gesims

Gesimsen markerer overgangen mellom bygningens fasade og vegg. Dens opprinnelige formål har vært å lede vannet ut og bort fra veggen. Med tiden fikk gesimsen også en dekorativ arkitektonisk betydning og ble sammen med andre fasadedekorasjoner brukt til å markere bygningens betydning og status. 

Det finnes mange ulike typer gesimser, men de murede kan deles opp i to hovedtyper, nemlig de blankmurede og pussede eller trukkede. Trukkede gesimser i puss er kjent tilbake til 1700-tallet, mens de øvrige murte gesimser fulgte de arkitektoniske perioder med blankt murverk. Trekning av gesims med sjablonger er et håndverk som krever kunnskap og tålmodighet. 

Publisert: 27 aug. 2013

Publisert av: Byggefilm.dk

;
;