BNL MD

Tørrmuring med Espen Marthinsen

Istandsetting av jordkjeller i Nord-Odal.

Prøvestykke for håndverkstipendiat i tørrmuring Espen Marthinsen.

Publisert: 13.03.2015

Publisert av: Norsk håndverksinstitutt

;
;