Sylinderglass

Produksjon av glass har foregått i omkring 5000 år og startet i Egypt. Rundt starten på vår tidsregning begynte man å blåse glass i Libanon.

Det var romerne som bredte kunnskapen om glassblåsing i Europa. Det var grobunnen for at de tyske glassblåserne på 1100-tallet kunne blåse glasset ut i lange sylindre som ble skåret opp og presset til plater. De første glassrutene ble fortrinnsvis brukt i kirker og slott. Først i middelalderen ble det vanligere med glass i mer alminnelige hus. 

Denne filmen om sylinderglass viser en teknikk som i grunnleggende form er uforandret gjennom 900 år og et byggematerialet som fortsatt etterspørres.

Publisert: 24. feb. 2018

Publisert av: Byggefilm.dk