BNL MD

Stavbygging og brakekledning

Stavbygging og brakekledning viser ein måte å byggje hus på av ståande vyrkje.

Stavbygging og brakekledning viser ein måte å byggje hus på av ståande vyrkje. Eit system med stolpar og bjelkar vert hogge i hop og tilpassa på førehand, reist opp og avstiva i lengde- og sideretninga på ein måte som er uttenkt og gjennomprøvd i tallause slektsledd. Filmen syner framgangsmåten med veggkledning av einer på Osterøya.

 

Publisert: 27. april 2015

 

Publisert av: Nasjonalbiblioteket

;
;