BNL MD

Søknadsverksted

Opptak fra informasjonskveld om tilskuddsordninger til istandsetting av eldre bygninger i regi av Akershus bygningsvernsenter, Buskerud bygningsvernsenter og Lunner kommune.

Opptak fra informasjonskveld om tilskuddsordninger til istandsetting av eldre bygninger i regi av Akershus bygningsvernsenter, Buskerud bygningsvernsenter og Lunner kommune. 21.10.2020 NOIL-huset, Nordre Oppdalen.

0:00:00 Velkommen

0:05:45 Kulturminneplanen i Lunner kommune v/Eivinn Fjellhammer

0:29:30 Ulike tilskuddsordninger, og hvordan skrive en god søknad v/Ole Jakob Holt

1:15:45 Tilskudd til verneverdige bygninger i Viken fylkeskommune v/Linn Marie Krogsrud

1:36:30 Kulturminnefondets tilskuddsordning/søknadsskjema på nett v/Margret Lie Wessel

 

Publisert: 29.10.2020

Publisert av: Viken Kulturarv

;
;