BNL MD

Sagastua - bygging av en årestue på Norsk Folkemuseum

Film om byggingen av kopien av årestua fra Kjelleberg i Valle på Norsk Folkemuseum. 

Huset er en kopi av årestua, «gamlestog», bygd for å gi et inntrykk av hvordan et nytt hus kan ha sett ut for 300 år siden. Byggearbeidet ble gjennomført etter eldre metoder. Det ble bare brukt materialer som var vanlige da forbildet ble reist -- malmfurutømmer, og mose i veggene. Stein til grunnmuren og never og torv ble hentet fra Setesdal. Det ble brukt redskaper av gamle typer: øks, bandkniv og naver.

 

Publisert 22 februar 2012

 

Norsk Folkemuseum

;
;