BNL MD

Repslaging på Kampen

Gammel stumfilm om repslaging på Kampen i Oslo

Filmen viser repslaging i Brinkensgt. 42 på Kampen i Oslo. Vi ser de siste repene bli produsert, før utstyret pakkes ned. Brødrene Blomquists reperbane ble i sin helhet overtatt av Norsk Folkemuseum. Repslagere drev håndverksmessig framstilling av tauverk. Filmen er produsert av Hilmar Stigum i 1936.

Publisert av: Norsk folkemuseum

 

;
;