BNL MD

Pussing på rørvev

Pussede overflater har lange tradisjoner i byggeriet - erfaringer viser at materialer og byggemetoder fortsatt fungerer den dag i dag. Det er derfor en god investering å restaurere pussede overflater. 

 Den tradisjonelle prosessen innebærer oppsetting av et rørvev og etterfølgende utkast over flere omganger. Den avsluttes oftest med et lag finpuss, avhengig av hvilken overflate man ønsker seg. Ofte avsluttes gamle vegger med lister og stukkaturer.

I denne filmer kan du se oppbygningen av en skillevegg fra begynnelse til slutt. Det settes opp rørvev, mørtelen påføres og deretter pusses den inntil veggen står ferdig. 

 

Publisert: 7.des. 2013

Publisert av: Byggefilm.dk

;
;