BNL MD

Øystein Myhre smir en navar

Stipendiat og tradisjonshåndverkeren Øystein Myhre smir en navar

Hvordan smi navar? Hva tenker smeden? Hvilke prosesser er sentrale? Hvordan virker navaren best? En håndverksfilm om Øystein Myhres navarer, og hva han tenker mens han smir.

Publisert: 14 august 2017

Publisert av: Norsk Håndverksinstitutt 

;
;