BNL MD

Øystein Myhre smir øks!

Øksesmeden Øystein Myhre i Myhresmia forteller og viser hvordan han går frem for å smi og anløpe eller lynne ei tradisjonell øks i forbindelse med oppføring av stall fra Heimtveiten i Setesdal på Norsk Folkemuseum.

Publisert: 19. februar 2013

Publisert av: Tradisjonsbaereren

;
;