BNL MD

Ødegårdstuen, seminar i praktisk og prosessuell restaurering (bordtak)

Videoen viser litt av arbeidet på seminar i restaureringsarbeid på Maihaugen. Huset vi arbeider med har eit gamalt original bordtak. 

I videoen viser vi korleis vi leiter ut gran til nytt bordtak og korleis vi sagar opp stokken for å få gode takbord. Ein rapport frå seminaret kan du finne her:https://www.academia.edu/5182332/Ødegårdstuen_på_Maihaugen_seminarrapport­_restaurering_2004

Publisert: 29. august 2015

Publisert av: Roald Renmælmo

;
;