BNL MD

Oppsetting av strietak

Strekking av nytt strietak i Prytzbutikken

Tore Chruickshank legger strietak og viser hele prosedyren fra strekking av strie til ferdig tak.

 

Publisert: 17.desember 2013

Publisert av: Kjartan Gran

;
;