Lausforming - Ulefos 1980

Program om støping av jernovner på Ulefos Jernværk

Ulefos Jernværk er det eldste jernverket i drift her i landet. De gamle støype- og formmetodene er stadig i bruk, forming i åpen grop er den eldste metoden, forming i kasse en videreføring av denne. Enkelte av de gamle ovnsmodellene lages fremdeles, motivene har også lange tradisjoner. De to jernstøperne Johan Johnsen og Willy Jørgensen demonstrerer metodene.

 

Publisert: 27. april 2015

Publisert av: Nasjonalbiblioteket