BNL MD

Lafting på Veierland

Lafting trinn for trinn

Se Fortidsminneforeningens kurs rundt om i Norge. Episode 3: Laftekurs på øya Veierland i Vestfold. I prosjektet "Kulturminner for alle" kombinerer vi kurs i tradisjonshåndverk med bevaring av kulturminner. I denne serien kan dere se noen av prosjektene.

Publisert: 30 okt. 2018

Publisert av: Fortidsminneforeningen

;
;