BNL MD

Kobber og sink på tak

Filmen viser oppbygging og utskiftning av et kobbertak. Du får se hvordan delene til taket formes i verkstedet og senere monteres på taket.  

 

 

I løpet av 1860-tallet ble metalltak populært på bolighus. I København finnes en rekke hus som er tekket med sink og kobber. Metalltak kan tilpasses en rekke takflater og er en god løsning på utbygg, tårn og spir. 

Kobbertak patineres gjennom en naturlig prosess og skifter fra en rødlig til en mørk brun farge. Laget beskytter metallet mot korrosjon og etter nærmere 40 år skifter taket farge igjen til den grønne patinaen mange gjenkjenner fra kobbertakene. 

Ofte fremheves detaljer i bygget ved kobber og sinktekking. Teknikkene og håndverket er utviklet gjennom mange generasjoner. Detaljene fremmer byggets karakter - noe som understreker hvor viktig det er å gjenskape taket på en riktig måte. På denne måten opprettholdes byggets arkitektoniske kvaliteter for kommende generasjoner. 

Publisert: 8. okt 2014

Publisert av:Byggefilm.dk

;
;