BNL MD

Istandsetting av Bellgården 7D

Film om istandsettingen av Bellgården 7D på Bryggen i Bergen

Film om istandsettingen av Bellgården 7D på Bryggen. I denne kan man følge prosessen fra oppstart i 2011 til ny bruk i 2016. Filmen beskriver godt hvor sammensatt en slik restaureringsprosess kan være, og gir innblikk i håndverkerprosessene. Filmen er laget for Bellgården AS med midler fra Riksantikvaren. Gamle3Hus er utførende. 

Publisert av: Meyer film

Publisert: 2016

;
;