BNL MD

Hjelp, jeg eier et gammelt hus!

Å eie et fredet hus kan bety både store gleder og mange utfordringer.

I denne filmen møter du eieren av en bygård i kommersiell drift på Tønsberg brygge, og arvtagerne av en fredet bolig på Tjøme. Kulturarv i Vestfold fylkeskommune har som oppgave å fordele midler til vedlikehold av fredede bygg.

Publisert: 11.okt. 2016

Publisert av: Kulturarv Vestfold fylkeskommune

;
;