Håndverk er allmenndanning - med Jon Godal

Jon Bojer Godal er håndverker, forsker, forfatter og formidler, og har arbeidet i en mannsalder med tradisjonelt håndverk.

Jon Bojer Godal er håndverker, forsker, forfatter og formidler, og har arbeidet i en mannsalder med tradisjonelt håndverk. Som del av satsingen «Håndverksløftet» lager Sparebankstiftelsen DNB flere små filmer sammen med Oslo Filmkompani. Dette er den første i serien «Håndverksrefleksjoner» der erfarne folk fra tradisjonshåndverksfeltet deler tanker om å ta vare på kunnskapen.

Sparebankstiftelsen DNB støtter gode ideer og tiltak som skaper aktivitet og glede blant barn og unge. Vi støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv. Se om du kan søke penger til ditt prosjekt her: https://www.sparebankstiftelsen.no/no..

 

Publisert: 22.11.2022

Publisert av: Sparebankstiftelsen DNB