BNL MD

Grindbygg

Stavbygging og brakekledning viser ein måte å byggje hus på av ståande vyrkje. 

Eit system med stolpar og bjelkar vert hogge i hop og tilpassa på førehand, reist opp og avstiva i lengde- og sideretninga på ein måte som er uttenkt og gjennomprøvd i tallause slektsledd. Filmen syner framgangsmåten med veggkledning av einer på Osterøya.

Publisert: 20. mars 2013

Publisert av: Tyler Kellen

;
;