BNL MD

Gard og gjerde

En film om forskjellige gjerdetyper og hvordan de settes opp.

En film om forskjellige gjerdetyper og hvordan de settes opp. Til skille mellom grannegarder og mellom inn- og utmark har det vært brukt mange forskjellige teknikker avhengig av hvilket materiale som var tilgjengelig på ulike steder i landet. Filmen viser følgende teknikker: skigard, spilegard, stikkkegard, einergard, steingard og torvgard. Opptaksteder er Østfold, Sogn og Fjordane og Sunnmøre 1974-76. 

 

Publisert: 27. april 2015

Publisert av Nasjonalbiblioteket

;
;