BNL MD

Forgyller

Gull finnes på alle kontinenter. På 1800-tallet ble det funnet store mengder gull i de østlige delene av det amerikanske kontinent, og ”gullfeberen” bredte seg. I dag produseres ca. 1.000 tonn gull i året, hvorav det reneste brukes til forgylling.

De eldste forgyllingsarbeider er egyptiske og minst 6.000 år gamle. I Norden har forgylling vært kjent fra romansk tid, dvs. fra omkring 1000-tallet, men det er særlig på markante bygninger fra 1800-tallet og frem, at vi ser mange fine, utvendige forgyllinger. Denne filmen viser prosessen med forgylling av ornamenter av støpejern og en krone av sandstein.

;
;